Epson iPrint App 7.11.0 Tải xuống miễn phí cho Windows 11, 10, 8 và 7 [Phiên bản mới nhất]

Tải xuống

Ứng dụng Epson iPrint dành cho Windows là phần mềm tốt nhất biến PC Windows của bạn thành trung tâm in hiệu suất cao. Đó là ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Điều đó cho phép bạn In tài liệu, Ảnh và trang web từ PC Windows sang máy in Epson của bạn. Đây là một ứng dụng di động có thể sử dụng với PC Windows bằng Trình giả lập Android. Nó nhanh và dễ dàng để sử dụng.

Cách tải xuống ứng dụng Epson iPrint cho Windows

Bước 1: Tải xuống ứng dụng Epson iPrint cho Windows

 • Truy cập Trang web Tải xuống Ứng dụng Epson iPrint dành cho Windows.
 • Chọn Thiết bị bạn cần. Nếu bạn muốn tải xuống cho PC Windows của mình, hãy nhấp vào nút “Tải xuống cho Windows”.
 • Bây giờ hãy mở một trang Web mới và nhấp lại vào nút “Tải xuống” ở đầu trang. Đây là phiên bản mới nhất của Ứng dụng Epson iPrint.
 • Bây giờ hãy chọn một nơi để tải xuống Ứng dụng trên PC của bạn.
 • Bắt đầu tải xuống.
 • Bước 2: Tải xuống và cài đặt Bluestacks

 • Truy cập trang web Bluestacks tại bluestacks Updov. Nhấp vào nút "Tải xuống Bluestacks" để tải xuống trình cài đặt.
 • Sau khi trình cài đặt được tải xuống, hãy tìm nó trong thư mục 'Tải xuống' của bạn và nhấp đúp vào nó để bắt đầu cài đặt.
 • Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.
 • Bước 3: Nhập và Sử dụng Ứng dụng Epson iPrint trong Bluestacks.

 • Quay lại màn hình chính của Bluestacks.
 • Nhập ứng dụng Epson iPrint.
 • Tìm biểu tượng ứng dụng Epson iPrint và nhấp vào biểu tượng đó để khởi chạy ứng dụng.
 • Làm theo lời nhắc để thiết lập máy in của bạn với ứng dụng Epson iPrint.
 • Tất cả Phiên bản Ứng dụng Epson iPrint cho Windows

 • Epson iPrint 7.11.0 - Ngày 10 tháng 4 năm 2023 (Phiên bản mới nhất)
 • Epson iPrint 7.10.2 - 24/01/2023
 • Epson iPrint 7.10.1 - 13/01/2023
 • Epson iPrint 7.10.0 - 03/01/2023
 • Epson iPrint 7.9.1 - Ngày 4 tháng 10 năm 2022
 • Epson iPrint 7.9.0 - Ngày 12 tháng 9 năm 2022
 • Epson iPrint 7.8.0 - Ngày 30 tháng 6 năm 2022
 • Epson iPrint 7.7.4 - Ngày 14 tháng 4 năm 2022
 • Epson iPrint 7.7.3 - Ngày 8 tháng 4 năm 2022
 • Epson iPrint 7.7.2 - Ngày 7 tháng 3 năm 2022
 • Epson iPrint 7.7.1 - Ngày 22 tháng 1 năm 2022
 • Epson iPrint 7.7.0 - Ngày 13 tháng 9 năm 2021
 • Epson iPrint 7.6.5 - Ngày 14 tháng 6 năm 2021
 • Epson iPrint 7.6.4 - 24/02/2021
 • Epson iPrint 7.6.2 - 17 Tháng mười hai, 2020
 • Epson iPrint 7.6.1 - 7 Tháng Mười Hai, 2020
 • Epson iPrint 7.6.0 - 30 Tháng mười một, 2020